TÉRKÉP FÓRUM APRÓHIRDETÉS CÉGTÁR
KEZDŐLAP   
Acsád főoldala
Kistérségi Társulás


BEMUTATKOZÁS   
Köszöntő
Falutörténet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Híres szülöttek
Sport
Civil szervezetek


E-ÖNKORMÁNYZAT   
Alapadatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Meghívó, előterjesztés
Testületi ülés jegyzőkönyvei
Rendeletek
Önk. szerződések
Hivatal felépítése
Ügytípusok
Hatósági nyilvántartások


INTÉZMÉNYEK   
Óvoda
Művelődési ház
Könyvtár
Orvosi rendelés
Védőnői szolgálat
Egyéb


GAZDASÁG   
Helyi adó
Infrastruktúra
Beruházások
Vállalkozások
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


Helyi hírek, felhívások

Segítse munkánkat a község életéről, rendezvényeiről készített képeivel, az újabb programok, hírek, felhívások közzétételével, hogy minél inkább élő legyen az új virtuális közösségi élettér.

Információit kérjük, küldje el az impresszumban található e-mail címek valamelyikére, hogy elhelyezhessük a megfelelő menüben.


  Összes hír száma: 196
  ««     «     4     5     6     7    8     9    10   11   12    »     »»  


KÖZLEMÉNY
Forrás: Dr. Váradi Renáta - Dátum: 2013. január 17.
KÖZLEMÉNY A megye területén havas utak és hófúvások nehezítik a közlekedést. A balesetek elkerülése érdekében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a következő szabályok betartására:  Az időjárási körülményeknek megfelelően megválasztott vezetési stílusban és sebességgel vezessen!  Használjon téli gumikat, fagyálló folyadékot!  Amennyiben hosszú útra indul, készítsen az autóba vizet és takarókat!  Mindig tartson magánál feltöltött telefont, térképet (GPS-t), és elemlámpát!  Ügyeljen arra, hogy a fényszórók (ködlámpa) megfelelően működjenek!  Kényszermegállásnál gondoskodjon a megfelelő láthatóságról (láthatósági mellény, fényvisszaverő csík)!  Kövesse nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló híradásokat! Folyamatosan friss információkat talál a katasztrófavédelem központi és helyi internetes felületein!  Készüljön fel arra, hogy az időjárási viszonyok hirtelen, és jelentős mértékben megváltozhatnak, esetenként rendkívüli időjárási körülmények alakulhatnak ki! Ismerje meg a tervezett útvonal útviszonyait, készüljön fel arra, hogy szükség esetén módosítani kell az útvonalat, és nézze meg azt is, hogy hol van lehetőség hosszabb idejű, biztonságos várakozásra (pl. benzinkút, pihenőhely, bevásárlóközpont)! A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, tartsák be az előírásokat, és fokozott óvatossággal közlekedjenek! Szombathely, 2013. január 17. Balogh Nikoletta tűzoltó zászlós megyei katasztrófavédelmi szóvivő
 


Kéményseprés
Forrás: Dr. Váradi Renáta - Dátum: 2013. január 14.
A Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja a helyi lakosokat, hogy 2013. január 14-től végzi idei évi kéményseprő-ipari közszolgáltatását a településen. Az ellenőrzést csak munkahelyi igazolással rendelkező kéményseprő végzi.
 


ÁLLÁSHIRDETÉS - IGAZGATÁSI ÉS ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖRRE
Forrás: Dr. Váradi Renáta - Dátum: 2013. január 11.
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati és általános igazgatási ügyek, iktatás, postázás, adóügyi és a jegyző által meghatározott feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) a jogállásra,az illetmény megállapítására és juttatásokra a "Közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: § Magyar állampolgárság, § Cselekvőképesség, § Büntetlen előélet, § Középiskola/gimnázium, § Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: § Emelt szintű szakképesítés, § Német nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, § legalább 2 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, § helyismeret, helybéli lakos § legalább 2 év köztisztviselői gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: § A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, a képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradi Renáta nyújt, a 30/389-0820 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: § Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal Acsádi Kirendeltsége címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2013 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási és adóügyi ügyintéző. vagy § Személyesen: Dr. Váradi Renáta, Vas megye, 9746 Acsád, Béke utca 10. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónapos próbaidőt köt ki. A kiíró az elbírálást követő 3 napon belül a pályázónak értesítést küld. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: § www.nemesbod.hu, www.meszlen.hu, www.acsad.hu, www.vat.hu - 2013. január 11. § Nemesbőd, Acsád, Vát, Meszlen községek hirdetőtábláin - 2013. január 11.
 


ÁLLÁSHIRDETÉS - ALJEGYZŐI MUNKAKÖRBE
Forrás: Dr. Váradi Renáta - Dátum: 2013. január 11.
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, így különösen: jogi-szakmai ellenőrzési feladatok, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, birtokvédelmi eljárások lebonyolítása, szociális ügyek intézése. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: § Magyar állampolgárság, § Cselekvőképesség, § Büntetlen előélet,  Főiskola, Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  B kategóriás jogosítvány,  Közigazgatási szakvizsga,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Egyetem, jogász végzettség,  Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,  jogi tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló okiratok másolata, 45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. sz. mell. szerinti önéletrajz, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és azok megismerhetőségéről a pályázat elbírálásához szükséges mértékben A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradi Renáta nyújt, a 30/389-0820 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal Acsádi Kirendeltsége címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki. A kiíró az elbírálást követő 3 napon belül a pályázónak értesítést küld. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 23. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.acsad.hu, www.nemesbod.hu, www.vat.hu, www.meszlen.hu - 2013. január 11.  Acsád, Meszlen, Vát, Nemesbőd Község Önkormányzat hirdetőtábláin A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 


ÁLLÁSHIRDETÉS - PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖRBE
Forrás: Dr. Váradi Renáta - Dátum: 2013. január 11.
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A pénzügyi, számviteli, beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feladatok. Szerződések, számlák besorolása (kontírozás), bankszámla kivonatok napi feldolgozása a pénzügyi rendszerben, könyvelés, házi pénztár kezelés, számfejtés, e-adat kezelés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: § Magyar állampolgárság, § Cselekvőképesség, § Büntetlen előélet,  Középiskola/gimnázium, 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,  könyvelő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradi Renáta nyújt, a 30/389-0820 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal Acsádi Kirendeltségének címére történő megküldésével (9749 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónapos próbaidőt köt ki. A kiíró az elbírálást követő 3 napon belül a pályázónak értesítést küld. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 24. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.acsad.hu, www.nemesbod.hu, www.vat.hu, www.meszlen.hu, - 2013. január 11. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 


Székhelytelepülésünk a facebookon
Forrás: Dr. Váradi Renáta - Dátum: 2013. január 12.
Társtelepülésünk, Nemesbőd Község Önkormányzata is rendelkezik 2013. január 1-jétől saját facebook oldallal. Egy lájkkal köszöntsük őket is, mint székhely önkormányzatot az alábbi link alatt: http://www.facebook.com/NemesbodKozsegOnkormanyzata?ref=hl
   ««     «     4     5     6     7    8     9    10   11   12    »     »»  
  Összes hír száma: 196
oldal nyomtatása
Nyomtatás
küldje el az oldalt emailben
Küldje el az oldalt emailben
TELEPÜLÉSEK   
HÍREK, FELHÍVÁSOK   
Aktuális
Archívum


AKTUÁLIS   
Programajánló
Újság


KERESŐ   

GASZTRONÓMIA   
Étterem
Söröző, borozó


SZÁLLÁS   
Panzió


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás

 
Látogatók száma:  450958 Impresszum Oldaltérkép E-mail